Nguyên • 11-07-2020 23:32

Tại sao khi giun hay đỉa bị cắt đôi người sẽ trở thành hai con?

1 câu trả lời
Thanh Phương 11/07/2020 23:34
Bạn có thể tưởng tượng như thế này nhé, cơ thể của những con giun đốt hay đỉa là các đơn vị giống nhau, những đơn vị này được gọi là các đốt. Giữa các đốt sẽ có các vách ngăn. Cấu trúc này khá đặc biệt, giúp cho mỗi đốt giống một phần của cơ thể. Khi bạn cắt hoặc gây tổn thương lên một vị trí nhất định của chúng, đồng nghĩa với việc chúng vẫn có khả năng tái sinh và hình thành riêng biệt một cá thể mới độc lập. Tuy nhiên, bạn hãy yên tâm, sự tái sinh này chỉ là hữu hạn. Nếu may mắn cắt đứt đúng chỗ, làm phá vỡ các cấu trúc thể xoang của giun hay đỉa, thì dù chỉ cắt đôi thôi, chúng cũng không thể tái sinh. Còn một điều nữa nè, nếu hai loài động vật này được đem đi phơi khô hoặc đốt cháy, chúng chắc chắn cũng sẽ không tái sinh được nữa đâu. Vì thế, nếu bị đỉa cắn, thì mách bạn hãy cứ đem chúng đi đốt cho nhanh. 

Bạn có thể tưởng tượng như thế này nhé, cơ thể của những con giun đốt hay đỉa là các đơn vị giống nhau, những đơn vị này được gọi là các đốt. Giữa các đốt sẽ có các vách ngăn. Cấu trúc này khá đặc biệt, giúp cho mỗi đốt giống một phần của cơ thể. Khi bạn cắt hoặc gây tổn thương lên một vị trí nhất định của chúng, đồng nghĩa với việc chúng vẫn có khả năng tái sinh và hình thành riêng biệt một cá thể mới độc lập. 

Tuy nhiên, bạn hãy yên tâm, sự tái sinh này chỉ là hữu hạn. Nếu may mắn cắt đứt đúng chỗ, làm phá vỡ các cấu trúc thể xoang của giun hay đỉa, thì dù chỉ cắt đôi thôi, chúng cũng không thể tái sinh. 

Còn một điều nữa nè, nếu hai loài động vật này được đem đi phơi khô hoặc đốt cháy, chúng chắc chắn cũng sẽ không tái sinh được nữa đâu. 

Vì thế, nếu bị đỉa cắn, thì mách bạn hãy cứ đem chúng đi đốt cho nhanh. 

0 43