Park Bo Gum • 21-12-2020 15:05

Những công việc nào được trả công dù chả làm gì cả?

34 câu trả lời
Joy 21/12/2020 15:09
Nhân viên cứu hộ bơi OlympicNhìn vào khuôn mặt của cô ấy.Thật chất những người này nhận mức thù lao tương đối cao 1,100 reais (tương đương 340 USD) cho hai tuần lầm việc ở Olympic.Chỉ cần nhìn qua thì bạn cũng có thể biết được rằng cô ấy đang buồn chán.Vận động viên Bơi lội Olympic là những vận động viên bơi lội giỏi nhất trên thế giới.Họ lớn lên trong bể bơi. Chúng có thể bơi trong giấc ngủ.Bạn có thực sự nghĩ rằng một vận động viên ở đẳng cấp cao đó cần một nhân viên cứu hộ trong môn thể thao mà họ giỏi nhất thế giới không?Nó giống như nói với Bộ trưởng Quốc phòng rằng một đứa trẻ 10 tuổi chơi Call of Duty cần phải giám sát anh ta để đảm bảo Bộ trưởng "không làm rối tung lên".Nhưng này, bạn được trả tiền để ngồi ở hàng ghế đầu tại Thế vận hội.Vừa có tiền lại được ngồi hàng đầu nghe có vẻ cool nhỉ?

Nhân viên cứu hộ bơi Olympic

Nhân viên cứu hộ môn bơi, công việc nhàn nhất Olympic

Nhìn vào khuôn mặt của cô ấy.

Thật chất những người này nhận mức thù lao tương đối cao 1,100 reais (tương đương 340 USD) cho hai tuần lầm việc ở Olympic.

Chỉ cần nhìn qua thì bạn cũng có thể biết được rằng cô ấy đang buồn chán.

Vận động viên Bơi lội Olympic là những vận động viên bơi lội giỏi nhất trên thế giới.

Họ lớn lên trong bể bơi. Chúng có thể bơi trong giấc ngủ.

Bạn có thực sự nghĩ rằng một vận động viên ở đẳng cấp cao đó cần một nhân viên cứu hộ trong môn thể thao mà họ giỏi nhất thế giới không?

Nó giống như nói với Bộ trưởng Quốc phòng rằng một đứa trẻ 10 tuổi chơi Call of Duty cần phải giám sát anh ta để đảm bảo Bộ trưởng "không làm rối tung lên".

Nhưng này, bạn được trả tiền để ngồi ở hàng ghế đầu tại Thế vận hội.

Vừa có tiền lại được ngồi hàng đầu nghe có vẻ cool nhỉ?

21 34
Duyduy 21/12/2020 23:55
Phi công và kỹ sư chuyến bay - Giờ làm việc trong năm: 1.090 giờThu nhập trung bình theo giờ:  119,12 USD/giờ - Số lượng lao động: 68.580 người - Giờ làm việc trong tuần : 21 giờ - Thu nhập trung bình hàng năm:  103.210 USD/năm

Phi công và kỹ sư chuyến bay

 - Giờ làm việc trong năm: 1.090 giờ

Thu nhập trung bình theo giờ:  119,12 USD/giờ

 - Số lượng lao động: 68.580 người

 - Giờ làm việc trong tuần : 21 giờ

 - Thu nhập trung bình hàng năm:  103.210 USD/năm

0 0
Abcd 22/12/2020 00:02
Giáo sư, giảng viên luật - Giờ làm việc trong năm: 1.608 giờ - Thu nhập trung bình theo giờ:  82,85 USD/giờ - Số lượng lao động: 14.620 người - Giờ làm việc trong tuần : 40,3 giờ - Thu nhập trung bình hàng năm: 94.260 USD/năm

Giáo sư, giảng viên luật

 - Giờ làm việc trong năm: 1.608 giờ

 - Thu nhập trung bình theo giờ:  82,85 USD/giờ

 - Số lượng lao động: 14.620 người

 - Giờ làm việc trong tuần : 40,3 giờ

 - Thu nhập trung bình hàng năm: 94.260 USD/năm

0 0
An An 22/12/2020 00:10
Giáo sư, giảng viên luật - Giờ làm việc trong năm: 1.608 giờ - Thu nhập trung bình theo giờ:  82,85 USD/giờ - Số lượng lao động: 14.620 người - Giờ làm việc trong tuần : 40,3 giờ - Thu nhập trung bình hàng năm: 94.260 USD/năm

Giáo sư, giảng viên luật

 - Giờ làm việc trong năm: 1.608 giờ

 - Thu nhập trung bình theo giờ:  82,85 USD/giờ

 - Số lượng lao động: 14.620 người

 - Giờ làm việc trong tuần : 40,3 giờ

 - Thu nhập trung bình hàng năm: 94.260 USD/năm

0 0
Cuynh 22/12/2020 00:16
Nhà tâm lý học - Giờ làm việc trong năm: 1.736 giờ - Thu nhập trung bình theo giờ: 32,40 USD -  Số lượng lao động: 100.000 người - Giờ làm việc trong tuần : 37,4 giờ - Thu nhập trung bình hàng năm:  66.810 USD/năm

Nhà tâm lý học

 - Giờ làm việc trong năm: 1.736 giờ

 - Thu nhập trung bình theo giờ: 32,40 USD

 -  Số lượng lao động: 100.000 người

 - Giờ làm việc trong tuần : 37,4 giờ

 - Thu nhập trung bình hàng năm:  66.810 USD/năm

0 0
Hà giấu tên 22/12/2020 00:21
Trợ lý nha khoa - Giờ làm việc trong năm: 1.802 giờ - Thu nhập trung bình theo giờ: 32,38 USD - Số lượng lao động: 177.520 người - Giờ làm việc trong tuần : 34,6 giờ - Thu nhập trung bình hàng năm: 68.250 USD/năm

Trợ lý nha khoa

 - Giờ làm việc trong năm: 1.802 giờ

 - Thu nhập trung bình theo giờ: 32,38 USD

 - Số lượng lao động: 177.520 người

 - Giờ làm việc trong tuần : 34,6 giờ

 - Thu nhập trung bình hàng năm: 68.250 USD/năm

0 0
Nguyễn Hoàng 22/12/2020 20:37

Không làm đòi có ăn thì có ăn ...

0 0
Trung Nguyễn 22/12/2020 20:43

Việc gì rồi cũng cần làm thôi

0 0
Phạm Đình Nhật 22/12/2020 20:49

Chả có đâu 

0 0
Văn Ba 22/12/2020 20:59

Không làm đòi có ăn

0 0
Thành Đạt 23/12/2020 20:16

Thầy Huấn đã dạy: có làm thì mới có ăn, không làm thì...=))

0 0
Lan Anh 23/12/2020 20:24

Uầy có công việc ngồi không mà có tiền thì tôi cũng muốn làm đấy

0 0
Ngọc Linh 23/12/2020 20:33

Có làm mới có ăn nha=)) họ không lao động chân tay nhưng họ lao động bằng trí óc đó

0 0
Thanh Mai 23/12/2020 20:42

Ai có việc gì như thế hãy liên hệ cho tôi làm với nha=))

0 0
Hà Chu 23/12/2020 20:58

Ước gì chỉ ngủ không cũng có tiền thì giờ tôi thành tỉ phú rồi=))

0 0
Như Như 31/12/2020 23:17

Cái gì cũng có cái giá của nó ấy. Mình nghĩ nhiều người được tuyển vì bằng cấp và khả năng của họ nhưng chỉ là chưa dịp thể hiện ra

0 0
Đỗ Ngọc 31/12/2020 23:31

Thầy Huấn đã dạy: có làm thì mới có ăn, không làm thì...=))

0 0
Bé Bo 31/12/2020 23:55

Uầy có công việc ngồi không mà có tiền thì tôi cũng muốn làm đấy

 

0 0
Gia Hưng 01/01/2021 18:37

Chắc là các công việc về giám sát, họ chỉ nhiều chứ có đụng tay chân hay trí óc gì mấy đâu

0 0
Ngọt 03/01/2021 23:32
 - Giờ làm việc trong năm: 1.608 giờ - Thu nhập trung bình theo giờ:  82,85 USD/giờ - Số lượng lao động: 14.620 người - Giờ làm việc trong tuần : 40,3 giờ - Thu nhập trung bình hàng năm: 94.260 USD/năm

 - Giờ làm việc trong năm: 1.608 giờ

 - Thu nhập trung bình theo giờ:  82,85 USD/giờ

 - Số lượng lao động: 14.620 người

 - Giờ làm việc trong tuần : 40,3 giờ

 - Thu nhập trung bình hàng năm: 94.260 USD/năm

0 0
Jĩn Yĩng 03/01/2021 23:44
Trợ lý nha khoa - Giờ làm việc trong năm: 1.802 giờ - Thu nhập trung bình theo giờ: 32,38 USD - Số lượng lao động: 177.520 người - Giờ làm việc trong tuần : 34,6 giờ - Thu nhập trung bình hàng năm: 68.250 USD/năm

Trợ lý nha khoa

 - Giờ làm việc trong năm: 1.802 giờ

 - Thu nhập trung bình theo giờ: 32,38 USD

 - Số lượng lao động: 177.520 người

 - Giờ làm việc trong tuần : 34,6 giờ

 - Thu nhập trung bình hàng năm: 68.250 USD/năm

0 0
Jack 03/01/2021 23:51

Uầy có công việc ngồi không mà có tiền thì tôi cũng muốn làm đấy

0 0
Hà Thương 03/01/2021 23:56

Chả có đâu 

0 0
Chấn Phương 04/01/2021 00:01

Uầy có công việc ngồi không mà có tiền thì tôi cũng muốn làm đấy

0 0
Thiện 04/01/2021 00:08

Việc gì rồi cũng cần làm thôi

0 0
Ny Ny 04/01/2021 00:15

Thầy Huấn đã dạy: có làm thì mới có ăn, không làm thì...=))

0 0
Flower 04/01/2021 00:20

Cái gì cũng có cái giá của nó ấy. Mình nghĩ nhiều người được tuyển vì bằng cấp và khả năng của họ nhưng chỉ là chưa dịp thể hiện ra

0 0
Isa Nguyễn 04/01/2021 00:25

Việc gì rồi cũng cần làm thôi

0 0
Bin Bin 04/01/2021 00:31

Có làm mới có ăn nha=)) họ không lao động chân tay nhưng họ lao động bằng trí óc đó

0 0
Mi pa zu zu zu 04/01/2021 00:37

Uầy có công việc ngồi không mà có tiền thì tôi cũng muốn làm đấy

0 0
Jeong Hwan 04/01/2021 00:42
Giáo sư, giảng viên luật - Giờ làm việc trong năm: 1.608 giờ - Thu nhập trung bình theo giờ:  82,85 USD/giờ - Số lượng lao động: 14.620 người - Giờ làm việc trong tuần : 40,3 giờ - Thu nhập trung bình hàng năm: 94.260 USD/năm

Giáo sư, giảng viên luật

 - Giờ làm việc trong năm: 1.608 giờ

 - Thu nhập trung bình theo giờ:  82,85 USD/giờ

 - Số lượng lao động: 14.620 người

 - Giờ làm việc trong tuần : 40,3 giờ

 - Thu nhập trung bình hàng năm: 94.260 USD/năm

0 0
James 04/01/2021 00:49

Cái gì cũng có cái giá của nó ấy. Mình nghĩ nhiều người được tuyển vì bằng cấp và khả năng của họ nhưng chỉ là chưa dịp thể hiện ra

0 0
Anh Thư 04/01/2021 00:55

Thầy Huấn đã dạy: có làm thì mới có ăn, không làm thì...=))

0 0
Sushy 04/01/2021 01:00
Giáo sư, giảng viên luật - Giờ làm việc trong năm: 1.608 giờ - Thu nhập trung bình theo giờ:  82,85 USD/giờ - Số lượng lao động: 14.620 người - Giờ làm việc trong tuần : 40,3 giờ - Thu nhập trung bình hàng năm: 94.260 USD/năm

Giáo sư, giảng viên luật

 - Giờ làm việc trong năm: 1.608 giờ

 - Thu nhập trung bình theo giờ:  82,85 USD/giờ

 - Số lượng lao động: 14.620 người

 - Giờ làm việc trong tuần : 40,3 giờ

 - Thu nhập trung bình hàng năm: 94.260 USD/năm

0 0