Nguyên • 13-07-2020 12:20

Không riêng gì phụ nữ chúng mình, Kangaroo cái cũng yêu thích những con đực cơ bắp?

1 câu trả lời
Thanh Phương 13/07/2020 12:24
Các Kangaroo cái thường được gọi là Doe, Flyer hoặc Jill là loài thú có túi cao hơn một người đàn ông (gần 2 mét) với trọng lượng khoảng 85kg. Đã “cao to đen hôi” là thế, nhưng các cô gái đỏng đảnh của chúng ta lại có một niềm yêu thích đặc biệt đối với các khối cơ bắp trên người những con Kangaroo đực. Điều này giúp các cô nàng dễ dàng lựa chọn bạn tình cho công cuộc giao phối. Những con đực to khỏe sẽ có thể tạo ra những mối liên kết mạnh mẽ hơn đối với các con cái so với những con đực gầy gò, yếu đuối. Đây cũng chính là điểm cộng giúp các chàng Kangaroo ghi điểm tuyệt đối khi muốn cưa cẩm các nàng.Bên cạnh đó, cũng không khó thấy những cuộc chiến dành “gái” từ phía các anh chàng Kangaroo, những con đực sẽ cố gắng thể hiện, cạnh tranh và chiến đấu, cốt để giành giật bằng được các cô Kangaroo mà chúng nhắm đến.Vậy mới thấy, đâu chỉ có mình con gái tụi mình mê trai 6 múi, mấy bà cứ tự nhiên mà khoe cá tính, vì mê trai có đầu thai cũng không có hết. 

Các Kangaroo cái thường được gọi là Doe, Flyer hoặc Jill là loài thú có túi cao hơn một người đàn ông (gần 2 mét) với trọng lượng khoảng 85kg. 

Đã “cao to đen hôi” là thế, nhưng các cô gái đỏng đảnh của chúng ta lại có một niềm yêu thích đặc biệt đối với các khối cơ bắp trên người những con Kangaroo đực. Điều này giúp các cô nàng dễ dàng lựa chọn bạn tình cho công cuộc giao phối. Những con đực to khỏe sẽ có thể tạo ra những mối liên kết mạnh mẽ hơn đối với các con cái so với những con đực gầy gò, yếu đuối. Đây cũng chính là điểm cộng giúp các chàng Kangaroo ghi điểm tuyệt đối khi muốn cưa cẩm các nàng.

Bên cạnh đó, cũng không khó thấy những cuộc chiến dành “gái” từ phía các anh chàng Kangaroo, những con đực sẽ cố gắng thể hiện, cạnh tranh và chiến đấu, cốt để giành giật bằng được các cô Kangaroo mà chúng nhắm đến.

Vậy mới thấy, đâu chỉ có mình con gái tụi mình mê trai 6 múi, mấy bà cứ tự nhiên mà khoe cá tính, vì mê trai có đầu thai cũng không có hết.

 

0 44