ruan xiang • 11-07-2020 19:26

Hệ mặt trời đã từng có 3 "trái đất'', tại sao bây giờ chỉ có 1?

2 câu trả lời
Mỹ Hảo 11/07/2020 19:46
Với sự phát triển của khoa học, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, đã từng có 3"trái đất" trong hệ mặt trời vào khoảng 40 triệu năm trước, nhưng tại sao bây giờ chỉ có 1?Tất nhiên trái đất ở đây không phải là trái đất theo đúng nghĩa, mà là nơi có xuất hiện của sự sống. Theo suy đoán của các nhà khoa học, trước đó, Sao Hỏa và Sao Kim có thể ở trong khu vực có thể ở được giống như trái đất. Ngay cả khi thám hiểm sao Hỏa bởi con người trong những năm này, chúng ta thường có thể nhìn thấy rất nhiều nước sông tương tự trên bề mặt Sao Hỏa trong ảnh. Các dấu vết do khô hạn để lại, tất cả những dấu hiệu này cho thấy Sao Hỏa và Sao Kim trước đây có thể có rất nhiều nước giống như trái đất. Vậy tại sao ngày nay chỉ còn một hành tinh trong cuộc sống?Nguyên nhân chính ở đây là do từ trường của 2 hành tinh này đã biến mất. Như sao Hỏa, với sự làm lạnh của hạt nhân, đã ngăn chặn hoạt động của từ trường, khiến cho từ trường biến mất. Vì thế mà sao hỏa không thể chống lại được gió của mặt trời, khiến cho nước không thể giữ lại. Từ đó, mà không có sự sống. mọi người nghĩ sao về vấn đề này?

Với sự phát triển của khoa học, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, đã từng có 3"trái đất" trong hệ mặt trời vào khoảng 40 triệu năm trước, nhưng tại sao bây giờ chỉ có 1?

Tất nhiên trái đất ở đây không phải là trái đất theo đúng nghĩa, mà là nơi có xuất hiện của sự sống. Theo suy đoán của các nhà khoa học, trước đó, Sao Hỏa và Sao Kim có thể ở trong khu vực có thể ở được giống như trái đất. Ngay cả khi thám hiểm sao Hỏa bởi con người trong những năm này, chúng ta thường có thể nhìn thấy rất nhiều nước sông tương tự trên bề mặt Sao Hỏa trong ảnh. Các dấu vết do khô hạn để lại, tất cả những dấu hiệu này cho thấy Sao Hỏa và Sao Kim trước đây có thể có rất nhiều nước giống như trái đất. Vậy tại sao ngày nay chỉ còn một hành tinh trong cuộc sống?

Nguyên nhân chính ở đây là do từ trường của 2 hành tinh này đã biến mất. Như sao Hỏa, với sự làm lạnh của hạt nhân, đã ngăn chặn hoạt động của từ trường, khiến cho từ trường biến mất. Vì thế mà sao hỏa không thể chống lại được gió của mặt trời, khiến cho nước không thể giữ lại. Từ đó, mà không có sự sống. mọi người nghĩ sao về vấn đề này?

0 58
Nguyễn Khánh 09/08/2020 23:36

Hệ mặt trời đã từng có 3 "trái đất'' thật hả???

0 0