matmam006 • 10-07-2020 17:53

Có quy luật đánh số trong CMND hay không? Hay cứ đánh bừa là được ạ?

1 câu trả lời
Nguyên 10/07/2020 17:57
Chắc chắn là…có rồi.Như chúng ta đã biết, số CMND cũ thường có 9 số, còn thẻ căn cước sẽ có 12 số. Và quy luật của nó sẽ được đánh như sau:2 hoặc 3 số đầu là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi mà chúng ta đăng kí thường trú. Con số tiếp theo được đánh dựa trên mã thế kỷ sinh và giới tínhVd: Bạn ở thế kỷ 20 năm sinh từ 1900 đến 1999 là Nam thì đánh số 1, Nữ đánh số 2. Tương tự, nếu bạn sinh ở thế kỷ 21 năm sinh từ 2000 đến 2099 là Nam thì đánh số 3, Nữ đánh số 4. 2 số tiếp theo đại diện cho hai số cuối năm sinh của bạn. Còn một loạt những con số nối tiếp cuối cùng, chính xác là những con số ngẫu nhiên được ông trời định đoạt cho bạn đó :))

Chắc chắn là…có rồi.

Như chúng ta đã biết, số CMND cũ thường có 9 số, còn thẻ căn cước sẽ có 12 số. Và quy luật của nó sẽ được đánh như sau:

2 hoặc 3 số đầu là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi mà chúng ta đăng kí thường trú. 

Con số tiếp theo được đánh dựa trên mã thế kỷ sinh và giới tính

Vd: Bạn ở thế kỷ 20 năm sinh từ 1900 đến 1999 là Nam thì đánh số 1, Nữ đánh số 2. 
Tương tự, nếu bạn sinh ở thế kỷ 21 năm sinh từ 2000 đến 2099 là Nam thì đánh số 3, Nữ đánh số 4.

 2 số tiếp theo đại diện cho hai số cuối năm sinh của bạn. 

Còn một loạt những con số nối tiếp cuối cùng, chính xác là những con số ngẫu nhiên được ông trời định đoạt cho bạn đó :))

0 46