Anh Như • 15-07-2020 09:28

Các bạn có thắc mắc người phụ nữ xưa vấn tóc như thế nào không?

2 câu trả lời
Tố Uyên 15/07/2020 11:09
Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam xưa luôn gắn liền với mái tóc vấn gọn gàng và đường ngôi rẽ chính giữa. Vấn tóc được xem như một thói quen của người phụ nữa xưa và thậm chí đến ngày nay ở một số làng quê vẫn thấy được các bà, các mẹ còn thói quen vấn tóc ấy.Những người phụ nữ xưa họ để mái tóc rất dài, rồi lại vấn lên gọn gàng để dễ làm việc. Muốn vấn được tóc, trước tiên họ quấn tóc trong một cái khăn được làm từ một miếng vải đen cuộn thành ống quấn trọn mái tóc. Khăn vấn tóc bằng nhiễu hoặc bằng nhung. Đuôi tóc dài mà quấn được vào khăn, vấn vài vòng thì rất chắc, rồi để chừa ra chừng một gang tay là tóc đuôi gà. Nếu tóc không đủ dài thì phải nối bằng một cái độn tóc.Các bước nhìn thì có vẻ rất dễ nhưng nó đòi hỏi sự khéo léo và công phu từ đôi bàn tay của người phụ nữ. Đó là cách mang lại vẻ đẹp và sự gọn gàng nhất cho mái tóc, có lẽ chính vì vậy mà đều được người phụ nữ thời ấy chọn. Nhờ vào những hình ảnh như thế này mà giúp ta hiểu được quan niệm về cái đẹp và cuộc sống của những người phụ nữ xưa. 

Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam xưa luôn gắn liền với mái tóc vấn gọn gàng và đường ngôi rẽ chính giữa. Vấn tóc được xem như một thói quen của người phụ nữa xưa và thậm chí đến ngày nay ở một số làng quê vẫn thấy được các bà, các mẹ còn thói quen vấn tóc ấy.

Những người phụ nữ xưa họ để mái tóc rất dài, rồi lại vấn lên gọn gàng để dễ làm việc. Muốn vấn được tóc, trước tiên họ quấn tóc trong một cái khăn được làm từ một miếng vải đen cuộn thành ống quấn trọn mái tóc. Khăn vấn tóc bằng nhiễu hoặc bằng nhung. Đuôi tóc dài mà quấn được vào khăn, vấn vài vòng thì rất chắc, rồi để chừa ra chừng một gang tay là tóc đuôi gà. Nếu tóc không đủ dài thì phải nối bằng một cái độn tóc.

414E3303-7B90-480D-B2B3-1E297C862991.jpeg
8EED6906-C129-4928-856C-A00A73B4E8D5.jpeg
50888E6E-9743-4E95-83CD-45798E3FC262.jpeg
8378DD45-357B-4495-A97E-8BA98733FEE1.jpeg
AD9B3708-386D-4631-A766-C123629AE635.jpeg

Các bước nhìn thì có vẻ rất dễ nhưng nó đòi hỏi sự khéo léo và công phu từ đôi bàn tay của người phụ nữ. Đó là cách mang lại vẻ đẹp và sự gọn gàng nhất cho mái tóc, có lẽ chính vì vậy mà đều được người phụ nữ thời ấy chọn. 

Nhờ vào những hình ảnh như thế này mà giúp ta hiểu được quan niệm về cái đẹp và cuộc sống của những người phụ nữ xưa. 

2 62