Daisy Lee • 01-07-2020 12:06

Bạn có biết, giới "chơi đồ" cũng có bà tổ hay không?

1 câu trả lời
Daisy Lee 01/07/2020 15:06
Đây là truyền thuyết về một vị thần cũng có khả năng tạo ra nhân loại tựa tựa như Lạc Long Quân, Âu Cơ ở Việt Nam hay là Nữ Oa bên Trung Quốc vậy đó. Nhưng thay vì sanh con trong bọc trăm trứng, hay nhào nặn từ bùn sét ra, thì nữ thần này lại có chiêu xịn xò hơn nhiều.Theo truyền thuyết của thổ dân Jauarete ở rừng Amazon kể lại, thời sơ khai ở đây chỉ có duy nhất một nữ thần tên là Coadidop. Ở một mình lâu dài cũng chán, bà mới tự rút hai mẩu xương của mình ra chỉ để... làm cái điếu cày.Bằng một cách thần thánh nào đó, nữ thần có thể vê thuốc lá ra được từ cơ thể, rồi rít vài hơi cho qua cơn chán. Lạ ở chỗ, là trong những làn khói mập mờ đó, bà bắt đầu nhìn thấy được vạn vậtvật chất bắt đầu hình thành theo ý muốn trong những cơn phê pha của bà. Ngạc nhiên trước khả năng đó của mình, Coadidop mới cố tập trung rít thêm điếu nữa để hình thành nên con người đầu tiên. Đâu phải lần "chơi đồ" nào cũng "lên" được sau lần đầu đâu, vậy nên sau 3 điếu thì bà mới nhào nặn ra con người đầu tiên hiện hữu trên thế giới.Đứa con đầu tiên của bà là con trai, nhờ sự giúp đỡ của nó, đứa con trai đã tạo thêm được 3 người anh em, còn bà thì tạo thêm 2 người em gái.bà đã tạo thêm ra nhiều người nữa, cứ thế cứ thế cho đến khi ra cả một thế giới nhân loại. Mãi sau đó, bà mới tạo ra mặt đất để con người có thể sinh sống. Bà đo đầu mình bằng một sợi dây, đặt dây thành một vòng tròn, nín thở rồi bắt đầu lấp đầy sữa vào cái vòng tròn đó và tạo thành hình Trái Đất. Đến giờ điều mà người ta vẫn mãi không biết được, là bà đã có bao nhiêu cơn phê để tạo ra nhân loại bọn mình.

Đây là truyền thuyết về một vị thần cũng có khả năng tạo ra nhân loại tựa tựa như Lạc Long Quân, Âu Cơ ở Việt Nam hay là Nữ Oa bên Trung Quốc vậy đó. Nhưng thay vì sanh con trong bọc trăm trứng, hay nhào nặn từ bùn sét ra, thì nữ thần này lại có chiêu xịn xò hơn nhiều.

Theo truyền thuyết của thổ dân Jauarete ở rừng Amazon kể lại, thời sơ khai ở đây chỉ có duy nhất một nữ thần tên là Coadidop. Ở một mình lâu dài cũng chán, bà mới tự rút hai mẩu xương của mình ra chỉ để... làm cái điếu cày.

Bằng một cách thần thánh nào đó, nữ thần có thể vê thuốc lá ra được từ cơ thể, rồi rít vài hơi cho qua cơn chán. Lạ ở chỗ, là trong những làn khói mập mờ đó, bà bắt đầu nhìn thấy được vạn vậtvật chất bắt đầu hình thành theo ý muốn trong những cơn phê pha của bà. 

Ngạc nhiên trước khả năng đó của mình, Coadidop mới cố tập trung rít thêm điếu nữa để hình thành nên con người đầu tiên. Đâu phải lần "chơi đồ" nào cũng "lên" được sau lần đầu đâu, vậy nên sau 3 điếu thì bà mới nhào nặn ra con người đầu tiên hiện hữu trên thế giới.

Đứa con đầu tiên của bà là con trai, nhờ sự giúp đỡ của nó, đứa con trai đã tạo thêm được 3 người anh em, còn bà thì tạo thêm 2 người em gái.bà đã tạo thêm ra nhiều người nữa, cứ thế cứ thế cho đến khi ra cả một thế giới nhân loại. 

Mãi sau đó, bà mới tạo ra mặt đất để con người có thể sinh sống. Bà đo đầu mình bằng một sợi dây, đặt dây thành một vòng tròn, nín thở rồi bắt đầu lấp đầy sữa vào cái vòng tròn đó và tạo thành hình Trái Đất. 

Đến giờ điều mà người ta vẫn mãi không biết được, là bà đã có bao nhiêu cơn phê để tạo ra nhân loại bọn mình.

0 55